Gemeente Gemeente Kinrooi

Eerste stap voor centrumontwikkeling Kinrooi

Gepubliceerd op  di 07 dec 2021
Kinrooi gaat op zoek naar een projectontwikkelaar om onder de vorm van een publiek private samenwerking een grote projectzone in het centrum commercieel te ontwikkelen en te realiseren. De goedkeuring van die overheidsopdracht is de eerste stap voor de centrumvernieuwing in Kinrooi.

Op 6 december 2021 keurde de gemeenteraad deze (gemengde) overheidsopdracht goed. Kandidaat-projectontwikkelaars dienen eerst een aanvraag tot deelname in te dienen. Pas daarna zal beslist worden wie er mee kan doen voor de uiteindelijke gunning van deze opdracht.

135 are om in te vullen
In Kinrooi centrum is er een gebied van ruim 135 are dat de gemeente slim, kwaliteitsvol en efficiënt wil inrichten met kernversterkende elementen. De keuze om hiervoor met een projectontwikkelaar te werken, is ingegeven door het feit dat dit een belangrijke site is voor de bloei en de versterking van het dorpscentrum. Het gebied bestaat uit een aantal projectgronden van de gemeente Kinrooi, de kerkfabriek en privé eigenaars die als projectpartners instemden met deze aanpak voor de centrumontwikkeling. Het gaat om het gebied gelegen aan de Melkerijstraat en de Grote Kerkstraat (zie plan bij downloads). De gemeentelijke ambities voor deze site zijn uitvoerig omschreven in een selectieleidraad waarop de kandidaat-projectontwikkelaars zich moeten baseren om in te schrijven voor de opdracht.

Meer doen met minder ruimte
Samengevat komt het erop neer dat de gemeente meer wil doen met minder ruimte. De centrumontwikkeling houdt de realisatie van private woningen, publieke infrastructuur en eventueel commerciële ruimte in. Dat moet hand in hand gaan om zo een sterkere dorpskern te krijgen waar er maximaal een woon- en een verblijfsmilieu gecreëerd wordt. Om diverse doelstellingen te bereiken, is een ge├»ntegreerde aanpak nodig. Vandaar de keuze om dit met een ervaren projectontwikkelaar te willen doen.

Kandidaatstelling tot 19 januari 2022
Een projectontwikkelaar die wil meedingen voor deze opdracht, moet drie referentieprojecten kunnen voorleggen. Bovendien is het verplicht dat de projectontwikkelaar samenwerkt met een ontwerpteam bestaande uit zowel een architect als een landschapsarchitect. De aanvraag tot deelname dient ingediend te worden voor 19 januari 2022. Dan kijkt de gemeente met welke indieners ze aan de slag kunnen. Aan de hand van een gunningsleidraad kunnen de ontwikkelaars dan en projectvoorstel indienen.

Projectzone in beeld
Het afbakeningsplan van de projectzone is terug te vinden bij de downloads. De kleuren verwijzen naar de te ontwikkelen gebieden en de respectievelijke eigenaars:
- lichtblauw (te ontwikkelen private eigendommen)
- paars (te ontwikkelen eigendommen van de gemeente)
- groen (te ontwikkelen eigendommen van de kerkfabriek)
- okergeel (te herbestemmen kerk, mogelijkheid maar geen verplichting in de projectzone)
- roze (niet te herontwikkelen gronden waar wel een visie passend in de totaalvisie op geformuleerd dient te worden, het bestaande schooltje in het roze gebied zal afgebroken worden.)