Gemeente Gemeente Kinrooi

OCMW-raad

In iedere gemeente is er ook een OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) dat bestuurd wordt door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of de OCMW-raad. Sinds 2019 zijn de leden van de gemeenteraad ook de leden van de OCMW-raad. De samenstelling van deze raden is identiek maar het zijn twee aparte organen. 

Binnen het OCMW is er ook nog een vast bureau (dagelijks bestuur) en een bijzonder comité voor de sociale dienst. In de praktijk zorgt het OCMW voornamelijk voor de invulling van het sociaal beleid in Kinrooi. Net zoals bij de gemeenteraad kunnen eventuele geïnteresseerden de zitting voor het grootste deel bijwonen. Meer info over deze zittingen vindt u hier.

Klik hier voor de agenda en dagorde

Samenstelling