Gemeente Gemeente Kinrooi

Snelbalie gemeentehuis

Voor zaken die minder dan 5 minuten duren, kan u vanaf 2019 zonder afspraak tijdens de openingsuren terecht aan de snelbalie. U kan er terecht voor:

- het afhalen van identiteitsdocumenten (e-ID, kids-ID, VIK, ...)
- het afhalen van een rijbewijs
- duplicaat Pin/Puk-code (bij verlies) 
- uittreksel strafregister (bewijs goed gedrag)
- reistoestemming minderjarigen
- wettiging handtekening
- stempelcontrole deeltijdse tewerkstelling
- aankoop PMD-zakken
- afhalen stickers geen reclame
- afhalen stickers tegen hondenpoep
- bestellen materialen uitleendienst
- aangifte orgaandonatie
- terugbetaling waterfactuur
- tegemoetkoming incontinentie / stoma
- inontvangstname offertes & aanbestedingen (tegen ontvangstbewijs)
- inontvangstname aangifteformulier tweede verblijf, …
- afhalen diverse bewijzen (woonst, nationaliteit, vertrekker, samenstelling gezin, afstammingleven, ...)
- afhalen geboortepremie (enkel tijdelijk na de babyborrel)

Voor alle andere zaken, zoals bijvoorbeeld de aanvraag van een identiteitsbewijs of rijbewijs, moet u vanaf 2019 op voorhand een afspraak maken:
- online via deze link;
- telefonisch via 089 70 03 00;
- aan de onthaalbalie in het gemeentehuis.