Gemeente Gemeente Kinrooi

Snelbalie gemeentehuis

Voor zaken die minder dan 5 minuten duren, kan u zonder afspraak tijdens de openingsuren terecht aan de snelbalie voor:

- het afhalen van identiteitsdocumenten (e-ID, kids-ID, VIK, ...)
- het afhalen van een rijbewijs
- duplicaat Pin/Puk-code (bij verlies) 
- reistoestemming minderjarigen
- wettiging handtekening
- aankoop PMD-zakken
- afhalen stickers geen reclame
- afhalen stickers tegen hondenpoep
- bestellen materialen uitleendienst
- terugbetaling waterfactuur
- tegemoetkoming incontinentie / stoma
- inontvangstname offertes & aanbestedingen (tegen ontvangstbewijs)
- inontvangstname aangifteformulier tweede verblijf, …

Voor heel veel attesten, bewijzen en uittreksels hoeft u niet eens naar de snelbalie te komen. Die zaken kan u 24u op 24 en 7 dagen op 7 aanvragen via het thuisloket en itsme.
- klik hier voor attesten en bewijzen van de dienst bevolking (attest van leven, gezinssamenstelling, hoofdverblijfplaats, enz...) 
- klik hier voor akten en uittreksels van de burgerlijke stand (geboorte, erkenning, nationaliteit, huwelijk, echtscheiding,...)
- klik hier voor uittreksels uit het strafregister

Voor alle andere zaken, zoals bijvoorbeeld de aanvraag van een identiteitsbewijs of rijbewijs, moet u op voorhand een afspraak maken:
- online via deze link;
- telefonisch via 089 70 03 00;
- aan de onthaalbalie in het gemeentehuis.