Gemeente Gemeente Kinrooi

Bibliotheek beheerraad

De openbare bibliotheek heeft een eigen beheersorgaan dat de dagelijkse werking van de bibliotheek volgt. Daarnaast stippelt het orgaan ook een beleidsvisie uit inzake de bibliotheek: het brengt advies uit over de jaarlijkse begroting, het kranten- en tijdschriftenaanbod, de georganiseerde activiteiten, het regionale samenwerkingsverband, ...

De beheerraad van de bib is samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke strekkingen en uit verbruikersgroepen. Door middel van hun advies en inspraak wensen zij daadwerkelijk betrokken te worden bij beleidsbeslissingen omtrent de bibliotheek en het dagelijks beheer. Naast deze stemgerechtigde leden fungeren de schepen van cultuur en de bibliothecaris als waarnemers met raadgevende stem in het beheersorgaan.

Samenstelling