Gemeente Gemeente Kinrooi

Welzijnsraad

De welzijnsraad is het gemeentelijk adviesorgaan voor welzijnsbeleid. Het is tevens het overkoepelend orgaan voor twee andere instanties die nauw verbonden zijn met welzijn, namelijk de Werkgroep gehandicapten en de Actiegroep Ontwikkelingssamenwerking Kinrooi (AOK). De welzijnsraad organiseert en/of ondersteunt initiatieven zoals: 

  • de welzijnsbeurs 
  • de Kinrooise dag van de gehandicapten (iedere twee jaar)
  • de plantjesverkoop ten voordele van Kom Op Tegen Kanker (jaarlijks in september)
  • diverse acties in het kader van bijvoorbeeld natuurrampen of 11-11-11
  • subsidies voor welzijnsverenigingen
  • verdeling van de opbrengst van de kledingcontainers
  • burgemeester kookt (voor vrijwilligers) 

Samenstelling