Gemeente Gemeente Kinrooi

Sportraad

De sportraad - één van de oudste adviesraden in de gemeente Kinrooi - heeft als doel de sport en de recreatie te bevorderen en dit in het belang van het algemeen welzijn en van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van Kinrooi en alle leden van verenigingen, organisaties en instellingen.

De concrete doelstellingen en taken zijn onder andere:

  • het gemeentebestuur adviseren inzake het sport- en recreatiebeleid, zoals bijvoorbeeld sportsubsidies
  • informatie verzamelen over het sportgebeuren en over de behoeften in de sportsector
  • overleg en samenwerking met de sportverenigingen bevorderen en organiseren
  • initiatieven nemen op het gebied van de competitie- en recreatiesport, de bevordering van de sportbeoefening en kaderopleiding en de animatie naar de bevolking
  • mee instaan voor het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur

Samenstelling