Gemeente Gemeente Kinrooi

Uitleendienst sport- en spelmateriaal

Naast de uitleendienst van diverse materialen (via de technische dienst) is er ook een aparte uitleendienst voor spel- en sportmateriaal in De Stegel. Een overzicht van alle beschikbare materialen staat in het online aanvraagformulier. Deze staan - indien niet reeds gereserveerd - allemaal gratis ter beschikking van Kinrooise verenigingen, gemeentelijke diensten, scholen, buitenschoolse kinderopvang, onthaalmoeders, buurtcomité’s, wijkorganisaties, …