Gemeente Gemeente Kinrooi

Uitleendienst diverse materialen

De gemeente Kinrooi beschikt over een dienst voor het uitlenen van bepaalde materialen en het verstrekken van diensten aan verenigingen en aan tijdelijke verenigingen. Via het e-loket van deze site kan u materialen van de uitleendienst digitaal aanvragen. Naast deze uitleendienst voor materialen bij de technische dienst is het ook mogelijk om sport- en spelmateriaal uit te lenen bij de dienst vrije tijd in De Stegel.