Gemeente Gemeente Kinrooi

Jeugdraad

De jeugdraad is een gemeentelijk adviesorgaan waarin zowel afgevaardigden van de jeugdverenigingen als individuele jongeren kunnen zetelen. Iedere jeugdvereniging heeft één afgevaardigde in de jeugdraad. Soms wordt er ook een tweede afgevaardigde aangeduid. Jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging, kunnen ook deel uitmaken van de jeugdraad. Leden moeten minstens 16 en maximum 35 jaar oud zijn en mogen geen politiek mandaat uitoefenen.

Aan het begin van het werkjaar nodigt de jeugdraad alle leiding en volwassen begeleiding van de Kinrooise jeugdverenigingen uit op een ontbijt als start van het werkjaar. De algemene vergadering van de jeugdraad komt twee à drie keer per jaar samen om adviezen uit te brengen bijvoorbeeld over subsidies voor de jeugd, aankopen jeugdraad, … Het dagelijks bestuur komt ongeveer om de zes weken samen en verdiept zich in een aantal thema’s die jeugd aanbelangen zoals bijvoorbeeld vormingsactiviteiten.

Samenstelling