Gemeente Gemeente Kinrooi

Preventieraad

De preventieraad is de jongste gemeentelijk adviesraad. Dit adviesorgaan ontsproot uit het lokaal sociaal beleidsplan. De oprichting was immers één van de actiepunten in dat plan. Alhoewel de verbondenheid met de welzijnsraad erg nauw is, spitst deze raad zich iets specifieker toe op het thema van preventie. 

Samenstelling