Gemeente Gemeente Kinrooi

Demonteren van serre en bouwen van landbouwloods - Venlosesteenweg 128

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020136964

De heer G. Silkens heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het demonteren van een bestaande serre en het bouwen van een nieuwe landbouwloods aan Venlosesteenweg 128, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie A, perceel 985N.

Het openbaar onderzoek loopt van 11-02-2021 tot en met 12-03-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).