Gemeente Gemeente Kinrooi

Corona-compensatie voor verenigingen

Gepubliceerd op  di 10 nov 2020
Gisteren keurde de gemeenteraad een reglement goed voor de verdeling van de middelen uit het noodfonds voor plaatselijke verenigingen in de sport-, jeugd- en cultuursector. Aan de hand van dit reglement zal er ruim 140.000 euro verdeeld worden onder de verenigingen.

Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering een noodfonds op voor cultuur, jeugd en sport. Het noodfonds bevat verschillende steunmaatregelen die de financiële schade in diverse sectoren gedeeltelijk moet compenseren. Dankzij deze maatregelen krijgt Kinrooi 140.563 euro om te verdelen onder de verenigingen. Om dit doordacht te kunnen doen, keurde de gemeenteraad een reglement goed dat de dienst vrije tijd voorstelde.  

Verenigingen die inkomensverlies leden omwille van de annulering van geplande evenementen, kunnen een vergoeding uit het noodfonds krijgen. Reeds gemaakte onkosten voor geannuleerde evenementen worden 100% vergoed. Daarnaast is er ook een vergoeding van 60% van de opgegeven gemiddelde inkomsten van vorige edities met een maximum van 3.000 euro per evenement. Evenementen waarvan het inkomstenbedrag niet bekend is, krijgen een forfaitair bedrag dat bepaald wordt op basis van vergelijkbare evenementen.

Voor enkele activiteiten is een uitzondering voorzien:
- geannuleerde wielerkoersen krijgen een forfaitair bedrag (1.500 euro) vergoed.
- voor evenementen die een eerste keer gepland waren, is eveneens een bedrag bepaald: 1.000 euro voor het kermisevenement in Ophoven van carnavalsvereniging De Zweitjatte, 1.000 euro voor de Maaslandse gordel van Landelijke Gilde Kinrooi en 300 euro voor de Red & White party van Kivoc.

De sluiting van de kantine heeft voor vele verenigingen ook een weerslag op de inkomsten. Daarom zal het kantineverlies voor de periode tussen 13 maart en 8 juni 2020 ook voor 100% vergoed worden. Als de 140.563 euro niet toekomt voor alle voorziene tegemoetkoming, zal de vergoeding met een percentage verminderd worden.

12.000 van de 140.563 euro wordt reeds ingezet voor de genomineerde verenigingen bij de lopende win-win-win-actie. Daarbij is 1.000 euro per week voorzien om aan genomineerde, erkende verenigingen uit te keren. Een extra euro is dus mogelijk als de lokale verenigingen de winkelhierende klanten te overtuigen om hun vereniging te nomineren. De voorbije weken werd zo al 4500 euro verdeeld.