Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkoop conciërgewoning Villa Pax

Gepubliceerd op  do 01 feb 2024
Op 4 december 2023 besloot de gemeenteraad om de conciërgewoning achter Villa Pax met omliggende grond te verkopen. In dit nieuwsbericht vind je de nodige documenten en meer info over deze verkoop.

Het betreft de conciërgewoning en een grondgedeelte in de onmiddellijke omgeving van het gebouw aan de Weertersteenweg en dus niet de volledige site met Villa Pax, de vijver of het park erbij. In totaal gaat het om 6a77ca, aangeduid als lot 1 op het verdelingplan, hieronder bij de downloads te vinden. Het pand is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

De verkoop zal georganiseerd worden onder de vorm van een onderhandse verkoop met publieke inschrijving. Dat betekent dat kandidaat-kopers een biedingsformulier kunnen invullen en indienen onder gesloten omslag, waarbij de startprijs 95.000 euro is. 

Enkel de geboden prijs zal bepalend zijn voor de toewijzing. Er zal dus verkocht worden aan de hoogste bieder. De einddatum voor het indienen van de biedingen is maandag 4 maart om 12u00

Check de downloads bij dit bericht voor meer gedetailleerde informatie over deze verkoop en de woning. De prijsbieding dient te gebeuren op het formulier, te vinden bij de downloads. Indien interesse, let op dat je de gevraagde bijlagen toevoegt bij je ingevuld biedingsformulier.