Gemeente Gemeente Kinrooi

Wie wil conciërgewoning Villa Pax renoveren?

Gepubliceerd op  wo 09 nov 2022
Kinrooi wil de conciërgewoning bij Villa Pax laten renoveren en op die manier een duurzame bestemming aan het gebouw geven. Het gemeentebestuur gaat voor de tweede keer op zoek naar een geïnteresseerde ondernemer die zich wil engageren om dat stukje erfgoed in stand te houden.

Op 7 november 2022 keurde de gemeenteraad het projectreglement voor de erfpacht Villa Pax daarom opnieuw goed. Hierbij gaat het over de conciërgewoning gelegen achter Villa Pax, deel van het perceel kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie D, nummer 114Y5 (rood omlijnd op dit plan, ook te vinden bij de downloads).

Het gebouw zal voor 27 jaar in erfpacht gegeven worden voor de symbolische cijns van 1 euro aan diegene die het pand zal renoveren. Voor de creatieve ondernemer wordt geen enkele optie uitgesloten: alle met de instandhouding van de erfgoedwaarde te verenigen activiteiten zijn toegelaten in het pand. De bedrijfsactiviteit moet passen bij de publieke functie van het nabijgelegen park en/of deze versterken.

Geïnteresseerden voor dit project kunnen een bieding indienen bij de gemeente tot ten laatste dinsdag 3 januari 2023 om 11u00. Dan zullen de voorstellen geopend worden. Een beoordelingscommissie zal nadien beslissen over de gunning.

Meer informatie kan u vinden in het bijgevoegd projectreglement.