Gemeente Gemeente Kinrooi

Buurtgezellen Kinrooi - verbind(t) je

Buurtgezellen Kinrooi – verbind(t) je is een zorgproject van de gemeente en het OCMW waarbij ze willen inspelen op de toenemende vergrijzing van de bevolking. Sommige ouderen kunnen te weinig een beroep doen op natuurlijke netwerken. Met Buurtgezellen Kinrooi gaan we actief op zoek naar mensen die iets willen betekenen voor de oudste inwoners. Op deze manier worden sociale netwerken verstevigd, uitgebreid en kunnen onze oudere inwoners dankzij Buurtgezellen Kinrooi langer zelfstandig wonen in hun vertrouwde omgeving.

De titel Buurtgezellen Kinrooi – verbind(t) je werd bewust gekozen. In het woord buurtgezel komt het woord ‘gezel’ terug. In het verleden was een gezel iemand die druk doende was om een beroep te leren en in de loop der jaren is het gebruik van dit begrip veralgemeend naar dat van makker, kameraad of reisgenoot, zoals in metgezel en levensgezel. Een stukje op weg gaan met iemand uit je buurt is de centrale gedachte van ons nieuwe project. Mensen met elkaar verbinden. Niet voor alle taken is professionele hulpverlening nodig. Een buurtgezel kan vaak veel betekenen voor een oudere. We denken bijvoorbeeld aan de brievenbus leegmaken, eens naar de winkel gaan, planten water geven, het hondje uitlaten,… Kortom: dit project verbindt mensen én wil een oproep zijn om je te verbinden, je te engageren.

Voel jij je aangesproken door dit project of wil jij buurtgezel worden? Aarzel dan niet om contact te nemen met Sandra Cornelissen van de dienst zorg en ouderen.