Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van woning met tuinberging - Willenstraat z/n

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020073191

De heer Smeets B. heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een woning met tuinberging aan Willenstraat z/n, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, perceel 1342a, 375/02b.

Het openbaar onderzoek loopt van 20/07/2020 tot en met 18/08/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis, hiervoor dient u een afspraak te maken. Het kan ook online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).