Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van woning met carport - Molenwegske z/n

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020070067

De heer B. Gorissen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een woning met carport aan Molenwegske z/n, kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie A, perceelnr. 724F2, 724G2.

Het openbaar onderzoek loopt van 01/07/2020 tot en met 30/07/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis (hiervoor dient u een afspraak te maken) en kan het online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).