Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van woning met afbraak en regularisatie van bijgebouw - Schansstraat 43

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021127580

Marielle Nijs en Rudi Vanaken hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een woning, het afbreken van een bijgebouw en het regulariseren van een bijgebouw aan Schansstraat 43, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie C, nrs. 198N en 198P.

Het openbaar onderzoek loopt van 02-09-2021 tot en met 01-10-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).