Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van woning - Willenstraat 5

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020066027

De heer M. Seerden en mevrouw S. Schouteden hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een woning aan Willenstraat 5, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, perceelnr. 366D.

Het openbaar onderzoek loopt van 17/06/2020 tot en met 16/07/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis en kan het ingekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).