Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van vrijstaand bijgebouw - Rondstraat 46

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022130421

Anna Meerten en Godfried Tuijen hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een vrijstaand bijgebouw en het regulariseren van een afdak aan de bestaande garage aan Rondstraat 46, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, nr. 350L2.

Het openbaar onderzoek loopt van 03-11-2022 tot en met 02-12-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).