Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van vrijstaand bijgebouw - Processieweg 34

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022093683

Bart Sniekers heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een vrijstaand bijgebouw aan Processieweg 34, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie B, nr. 402H.

Het openbaar onderzoek loopt van 01-09-2022 tot en met 30-09-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).