Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van vrijstaand bijgebouw - Hilvenstraat 5

Projectnummer omgevingsloket OMV_2022129952

Raf Henckens heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het oprichten van een vrijstaand bijgegouw aan Hilvenstraat 5, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie B, nr. 314T.

Het openbaar onderzoek loopt van 02-11-2022 tot en met 01-12-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).