Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van tuinkamer met terras - Luitestraat 19

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021179873

Elza Smeets en Erik Henckens hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een tuinkamer en een overdekt terras aan Luitestraat 19, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie B, nr. 186A.

Het openbaar onderzoek loopt van 30-12-2021 tot en met 28-01-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).