Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van tuinkamer met overdekt terras - Luitestraat 19

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021027706

Elza Smeets en Erik Henckens hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een tuinkamer met overdekt terras aan Luitestraat 19, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie B, perceel 186A.

Het openbaar onderzoek loopt van 25-03-2021 tot en met 23-04-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).