Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van tuinhuis - Hilvenhof 17

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020101374

De heer G. Dirx heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een tuinhuis aan Hilvenhof 17, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie B, perceel 190X.

Het openbaar onderzoek loopt van 10-09-2020 tot en met 09-10-2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis, hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het kan ook online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).