Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van tuinhuis - Doorslagstraat 29

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020137779

De heer W. Smeets heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een tuinhuis aan Doorslagstraat 29, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie C, perceel 302K.

Het openbaar onderzoek loopt van 19-11-2020 tot en met 18-12-2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).