Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van tuinberging en verplaatsen van carports - Dwarsstraat 18 en 20

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022048991

BEN GOYENS BVBA heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een tuinberging en verplaatsen van twee carports aan Dwarsstraat 18 en 20, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie B, nrs. 283M en 283N.

Het openbaar onderzoek loopt van 05-05-2022 tot en met 03-06-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).