Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van sleufsilo en veranderen van rundveebedrijf - Winkeldervenstraat 4

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021103763

Koen Smeets heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een sleufsilo en het veranderen van het rundveebedrijf door o.a. uitbreidingen aan Winkeldervenstraat 4, en met als kadastrale ligging: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, nrs. 1044M, 1045E en 1045M.

Het openbaar onderzoek loopt van 15-07-2021 tot en met 13-08-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).