Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van nieuwe stal - Maasveldweg 2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020099348

De heer J. Beckers heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een nieuwe stal na de afbraak van de bestaande stal aan Maasveldweg 2, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie B, perceel 351P, 351S, 351W en 357A.

Het openbaar onderzoek loopt van 17-09-2020 tot en met 16-10-2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis, hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het kan ook online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).