Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van halfopen woning met tuinhuis - 22 Augustusstraat z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021096805

Caroline Claes heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een halfopen woning met tuinhuis aan 22 Augustusstraat z.n., kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, nr. 1345E.

Het openbaar onderzoek loopt van 01-07-2021 tot en met 30-07-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).