Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van garage - Hurkenstraat 1

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021055205

Kurt Stals heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een garage aan Hurkenstraat 1, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, perceel 550X2.

Het openbaar onderzoek loopt van 22-04-2021 tot en met 21-05-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).