Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van garage - Hoogveldstraat 47

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020077445

De heer E. Stakenborg heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een garage aan Hoogveldstraat 47, kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie A, perceel 553B.

Het openbaar onderzoek loopt van 14/07/2020 tot en met 12/08/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis, hiervoor dient u een afspraak te maken. Het kan ook online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).