Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van eengezinswoning met carport - Veldstraat z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021186105

Janne Celus en Ward Van de Wygaert hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een eengezinswoning met carport aan Veldstraat z.n., kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie A, nr. 518S.

Het openbaar onderzoek loopt van 13-01-2022 tot en met 11-02-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).