Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van eengezinswoning met carport - Neeroetersesteenweg 66

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022134293

Carlo Montagna en Kelly Saesen hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een eengezinswoning met carport aan Neeroetersesteenweg 66, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie C, nr. 253B.

Het openbaar onderzoek loopt van 24-11-2022 tot en met 23-12-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).