Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van eengezinswoning met carport - Klimstraat z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022091113

Chris Narinx heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een eengezinswoning met carport aan Klimstraat z.n., kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie A, nr. 1216E3.

Het openbaar onderzoek loopt van 28-07-2022 tot en met 26-08-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).