Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van eengezinswoning met carport - 22 Augustusstraat z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023013760

Othman Laaroussi heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning met open carport aan 22 Augustusstraat z.n., kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, nr. 1345S.

Het openbaar onderzoek loopt van 09-03-2023 tot en met 07-04-2023. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).