Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van ééngezinswoning, beroepspraktijk en bijgebouw - Dwarsstraat 49

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020070063

De heer R. Roijakkers heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een ééngezinswoning, beroepspraktijk en bijgebouw te Dwarsstraat 49, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie B, perceelnrs. 273D, 273E.

Het openbaar onderzoek loopt van 08/07/2020 tot en met 06/08/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis en kan het ingekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).