Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van eengezinswoning - Hagendorenstraat z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021162535

Hubert Knabben heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een eengezinswoning in open bebouwing aan Hagendorenstraat z.n., kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie C, nr. 208N.

Het openbaar onderzoek loopt van 13-01-2022 tot en met 11-02-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).