Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van eengezinswoning - Fosheistraat 65/Winkeldervenstraat

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022131880

Chris Henckens en Davy Timmermans hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband aan Fosheistraat 65/Winkeldervenstraat, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, nr. 1066D.

Het openbaar onderzoek loopt van 10-11-2022 tot en met 09-12-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).