Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van ééngezinswoning - 22 Augustusstraat 59

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020062691

Mevrouw L. Bruckers heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een ééngezinswoning aan 22 Augustusstraat 59, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, perceelnr. 1345H2.

Het openbaar onderzoek loopt van 10/06/2020 tot en met 09/07/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis en kan het ingekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).