Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van een loods - Keyersstraat 5

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020076558

De heer C. Timmermans heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een loods aan Keyersstraat 5, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie B, perceelnr. 118/n.

Het openbaar onderzoek loopt van 20/07/2020 tot en met 18/08/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis (hiervoor dient u een afspraak te maken) en kan het online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).