Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van carport met tuinhuis - Hagendorenstraat 22

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021012637

Jo Van Eygen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een carport met tuinhuis aan Hagendorenstraat 22, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie C, perceel 890A.

Het openbaar onderzoek loopt van 08-04-2021 tot en met 07-05-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).