Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van carport en regulariseren van bijgebouw - Geistingen 5

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022053329

Michel Maesen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een carport en het regulariseren van een bijgebouw aan Geistingen 5, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie A, nr. 1201E.

Het openbaar onderzoek loopt van 04-08-2022 tot en met 02-09-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).