Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van appartementsgebouw met 13 wooneenheden - Kerkhofstraat 1

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021079709

ALGEMENE ONDERNEMING DRIESEN NV en Marc Thonissen hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een appartementsgebouw met 13 wooneenheden aan Kerkhofstraat 1, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie B, nrs. 498F en 498G.

Het openbaar onderzoek loopt van 01-07-2021 tot en met 30-07-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).