Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van acht woningen in halfopen en gesloten bebouwing - Linssenhof Z.N.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021148898

BEN GOYENS BVBA heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van 8 woningen in halfopen en gesloten bebouwing aan Linssenhof Z.N. (voormalig Dorpsstraat 20), kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie A, nr. 136G.

Het openbaar onderzoek loopt van 18-11-2021 tot en met 17-12-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).