Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van 2 vrijstaande woningen met carports - Dwarsstraat z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020124973

De heer B. Goyens heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van 2 vrijstaande woningen met aangebouwde carports aan Dwarsstraat z.n., kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie B, perceel 283L, 283M, 283N.

Het openbaar onderzoek loopt van 28-10-2020 tot en met 26-11-2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).