Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van 2 halfopen woningen - Aan de Zaagmolen 11 & 12

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021099534

GOYENS-SEGERS VASTGOED BVBA heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van 2 woningen in halfopen bebouwing aan Aan de Zaagmolen 11 en 12, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie B, nrs. 291B en 291C.

Het openbaar onderzoek loopt van 01-07-2021 tot en met 30-07-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).