Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van 2 haflopen woningen - Aan de Zaagmolen z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021007700

Mevrouw E. van den Berken heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van 2 halfopen woningen aan Aan de Zaagmolen z.n., kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie B, perceel 291B en 291C.

Het openbaar onderzoek loopt van 18-02-2021 tot en met 19-03-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).