Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van 12 appartementen met parkeergarage - Weertersteenweg 373

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021108553

Jos van der Schoor Bouw bv. heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van 12 appartementen met parkeergarage aan Weertersteenweg 373, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, nrs. 505E3, 505F3, 506G4, 1343K,
1343G, 1343F, 1343M, 1343H, 1343E, 1343P, 1343C, 1343L, 1343R, 1343D en 1343N.

Het openbaar onderzoek loopt van 30-09-2021 tot en met 29-10-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).