Gemeente Gemeente Kinrooi

Updates boerderijbrand Maasveldweg

Gepubliceerd op  za 27 aug 2022
Volg hier de updates en het nieuws naar aanleiding van de boerderijbrand op vrijdag 26 augustus 2022 in de Maasveldweg te Ophoven.

update 31 augustus 2022 - 16u30

Naar aanleiding van het feit dat bewoners ten zuiden van de brand ook (brand)resten in hun tuinen vonden en enige ongerustheid toonden, heeft een deskundige vandaag een plaatsbezoek gebracht aan Letterveld en Hogekamp. Op Letterveld werden onder andere bijkomende staalnames op vensterkozijnen genomen. De resultaten daarvan bevestigen het eerste inspectierapport dat reeds stelde dat er geen asbestvezels verspreid werden in het woongebied of op de openbare weg. De bewonersbrief voor Letterveld en Hogekamp hierover vindt u bij de downloads onderaan dit bericht.

update 29 augustus 2022 - 16u00

In opdracht van brandweerzone Oost-Limburg en de gemeente Kinrooi hebben asbestdeskundigen een inspectie uitgevoerd naar aanleiding van de boerderijbrand, afgelopen vrijdagavond aan de Maasveldweg 2 te Kinrooi.

Het inspectierapport heeft uitgewezen dat het een asbestbrand betrof waarbij verspreiding van asbest geconstateerd is buiten de brandlocatie, op 2 percelen landbouwgrond. Er is dus geen verspreiding in een woon-, werk- of recreatiegebied of op de openbare weg. De brandlocatie zelf zal gesaneerd worden door een gespecialiseerde firma. De overleden varkens worden vanaf vandaag of morgen opgehaald om te verwerken.

Buiten de brandlocatie gaat het concreet over het achtergelegen perceel (boomgaard Maasveldweg 1) en het naastgelegen en achtergelegen perceel (pompoenveld Maasveldweg 2). Een gespecialiseerde firma zal de deeltjes via handpicking manueel reinigen.

Asbestvezels, die tijdens een brand vrijkomen, worden sterk verdund door de buitenlucht. De bluswerken zelf gaan ook verspreiding tegen. Bovendien vormen asbeststukjes enkel een risico als er microscopisch kleine asbestvezels vrijkomen die ingeademd kunnen worden.

Buurtbewoners die nog zichtbare (brand)resten aantreffen, kunnen deze zelf opruimen. Draag preventief een FFP2-mondmasker en rubberen of latex handschoenen (handschoenen voor huishoudelijk gebruik of wegwerphandschoenen volstaan). Verzamel de resten in een afgesloten zak. Deze mag gewoon bij het huishoudelijk afval.

#update 27 augustus - 19u00

Uit een grondige analyse werd geconcludeerd dat het gebruik van groenten uit eigen tuin geen probleem vormt mits deze eerst goed worden gewassen.

bericht 27 augustus - 13u00

De onmiddellijke omgeving, rond de getroffen stallen, werd reeds opgeruimd en gereinigd. De percelen van het bedrijf zullen gesaneerd worden en ondertussen zullen de nodige maatregelen genomen worden om eventuele verspreiding tegen te gaan.

Het gebied waarover de rookpluim zich gesitueerd heeft, werd bepaald en experts zullen in de tuinen van de woningen, gelegen in dit gebied, grondstalen komen nemen. Deze moeten geanalyseerd worden. Uit voorzorg raden wij de bewoners aan om waakzaam te zijn en de analyses af te wachten. Zij zullen op de hoogte gebracht worden wanneer het terrein vrijgegeven wordt.