Gemeente Gemeente Kinrooi

Bijstellen van bestaande verkaveling - Zandveldstraat 9 & 11

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022172843

Peter Verheyen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bijstellen van een bestaande verkaveling aan Zandveldstraat 9-11, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, nrs. 525M3, 525L3, 525N3 en 525K3.

Het openbaar onderzoek loopt van 26-01-2023 tot en met 24-02-2023. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).